КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НОВАТА ПРАВНА РАМКАЗА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ?

Mifid ii задължение за търгуване фиксиран доход

Mifid ii задължение за търгуване фиксиран доход

ПРЕПОРЪЧВА: НАЙ-ДОБРИЯ БРОКЕР НА CFD

- Инвестиционните посредници са длъжни да уведомят своите клиенти, преди да им предоставят услуги, че телефонните съобщения или разговори между тях и клиентите, които водят или могат да доведат до сделки с финансови инструменти, ще се записват. Това изискване в голяма степен се припокрива с изискването на конституцията, посочено по-горе. Предвид това инвестиционните посредници ще следва да откажат да предоставят на клиент услуги, свързани с приемане, предаване или изпълнение на клиентски нареждания за сделки с финансови инструменти, в случай че клиентът е отказал комуникацията с него в тази връзка да бъде записвана.

EUR-Lex - 32014L0065 - EN - EUR-Lex

От края на 7566 г. инвестиционните посредници бяха задължени да осъществяват записи на подадените клиентски нареждания по телефон

64 , 0 ) 5 ) ; ) 1 % B / ) 6 , 1 UYEV;[email protected] FYPPIMR

В заключение следва да се посочи, че новите положения в MiFID II са взети предвид и са отразени в проекта за нов Закон за пазарите на финансови инструменти, като новият правен режим е предизвикателство, не само за инвестиционните посредници и местата за търговия, които следва да приведат дейността си в съответствие с новата по-засилена регулация, но така също и за надзорните органи, които следва да съблюдават спазването на тези правила.

Пазари на финансови инструменти (MiFID) и инвестиционни услуги

Инвестиционните посредници трябва да публикуват поне веднъж годишно информация за първите пет места на изпълнение на нареждания по отношение на обема на сделките. Инвестиционните посредници трябва да предприемат действия за записване на телефонни разговори, срещи, електронна кореспонденция, които могат до доведат до сключване на сделки.

MIFID II - сериозни предизвикателства и пред надзора, и

С новия правен режим се променят съществуващите правила за извършване на оценка на клиента при предоставяне на инвестиционни услуги. Запазва се досегашната регулация, че при предоставяне на услугите &ldquo управление на портфейл&rdquo и &ldquo инвестиционен съвет&rdquo (с това понятие ще се замени действащото понятие &ldquo инвестиционна консултация&ldquo ) инвестиционният посредник събира по-широка по обхват информация от клиента и извършва по-комплексна оценка.

Регулация и лицензи | JFD Bank

Една значителна част от MiFID II е посветена на защитата на инвеститорите. При категоризацията на клиентите е предвидена възможност за професионалните клиенти, в това число институционалните инвеститори, да поискат третиране като непрофесионални клиенти, при което инвестиционните посредници могат да се съгласяват да предоставят по-висока степен на защита. Когато клиентът на инвестиционен посредник е професионален инвеститор, инвестиционният посредник трябва да го информира преди предоставянето на услуги, че въз основа на информацията, с която разполага, го категоризира като професионален клиент и ще бъде третиран като такъв освен, ако инвестиционният посредник и клиентът не се споразумеят същият да бъде третиран като непрофесионален клиент.

Последните данни навеждат на мисълта, че Швеция вече се справя по-добре със заразата. Броят на новите смъртни случаи е едноцифрено число през повечето дни този месец

Друга добра пазарна практика за намаляване на риска от оспорване на подадени нареждания е използването на . call back процедури. При тях инвестиционният посредник провежда потвърждаващо обаждане, с което се уверява в самоличността и волята на своя клиент, което прави по-малко вероятно възникването на спор между страните относно параметрите на нареждането.

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

Спорно е дали от техническа гледна подадените нареждания по електронна поща могат да бъдат определени като подписани поне с обикновен електронен подпис, тъй като като цяло кореспонденцията по електронна поща се ползва с ниска доказателствена стойност в съда 9.

Събират инфомация, която ни помага да анализираме взаимодействието ви с уебсайта (посещения, източници на трафик, ключови думи, кликове, скролване), за да подобрим неговата функционалност. Всички данни, които тези бисквитки събират, са агрегирани и анонимни.

НАЧАЛО ТЪРГОВИЯ В КРИПТОВАЛУТА

Оставете коментар