Приспадане на загуби от търговия с акции от облагаемия

Приложение за търговия с акции Южна Африка

Приложение за търговия с акции Южна Африка

ПРЕПОРЪЧВА: НАЙ-ДОБРИЯ БРОКЕР НА CFD

Търговец, избрал този по-облекчен режим на отчитане, е длъжен преди започване на дейност по продажби да регистрира електронния си магазин в информационната система на НАП съгласно приложение № 88, като му се присвоява уникален номер от НАП.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Препоръчваме издаването на фактури дори и на физически лица при продажби с ППП. Това олеснява еветуалните връщания на пари обратно на клиента в случаи на върната стока или рекламация.

Получете нашето приложение за търгуване с CFD

Регистрирането на онлайн търговците в НАП може да се подаде тук по интернет чрез нова електронна услуга на приходната агенция ако разполагате с електронен подпис.

Издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия

В този случай за продажбата, онлайн магазина издава документ, съдържащ най-малко следните реквизити:

Приложение № 19а

Търговецът е длъжен да предостави по електронен път на клиента така издадения документ при извършване на плащането с дебитна или кредитна карта/авторизацията на нареждането за плащане от виртуалния ПОС.

За направеното от клиента плащане пощенският оператор издава Разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума. Тази разписка е законово признат документ освобождаващ търговеца от задължението да издава фискални касови бележки.

В Държавен вестник бр. 8 от са публикувани промените в Наредба Н-68 относно онлайн магазините, които постановяват, че за отчитане на неприсъствените плащания с кредитни и дебитни карти електронният магазин може да не се издава касов бон от фискално устройство , а вместо това да издава друг документ при определени с наредбата условия. Важно е да се отбележи, че с настоящите изменения в Наредбата Н-68 се въвеждат и нови изисквания към търговците , използващи като метод за разплащане пощенски паричен превод (ППП).

С едно искане може да се поиска издаването на разрешения за повече от един търговски склад или обект на територията на една митница.

Когато е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта в е-магазин, то търговецът може да не използва касов апарат за отчитане на тази продажба, а да отчита тези продажби чрез друг документ.

Търговецът трябва да осигури еднозначна идентификация на всяка продажба от всеки електронен магазин, като спази и изискванията на чл. 77, като раздели стоките си услугите в следните видове групи:

При регистрацията в НАП трябва да се посочи кой стои зад всеки сайт за електронна търговия и кое физическо или юридическо лице го оперира. Трябва да се посочат имена, адрес на осъществяване на дейността и телефонен номер за връзка.

НАЧАЛО ТЪРГОВИЯ В КРИПТОВАЛУТА

Оставете коментар