Свободна размяна на семена на Фермерски пазар Варна за 5-а

Пазар за размяна на пари място leicester

Пазар за размяна на пари място leicester

ПРЕПОРЪЧВА: НАЙ-ДОБРИЯ БРОКЕР НА CFD

Все повече хора предпочитат сами да отглеждат храната си. И тъй като сега е сезонът, в който се полагат семената на новата реколта, производители от Варна и региона организираха пазар за безплатна размяна на сортови семена. Целта е не само да се запази разнообразието на българските сортове, но и да се подкрепят родните фермери, които искат да отглеждат в градините си биопродукти.

6. Макроикономически аспекти на феномена пазар: същност и

Пазарът е сложен в течение на хилядолетия отработен механизъм за неосъзната координация на действията на хората и бизнеса чрез системата на цените и пазарното търсене и предлагане. Той е &bdquo средство&ldquo за общуване, чрез което се извлича информация или сведения (знания) и се стимулират действия на милиони различни индивиди. Пазарният механизъм, като ефективна обществена практика за координация, обективно е възникнал и се е наложил, защото успешно позволява да бъде решена най-важната задача на всяка обществена организация &ndash способността да оцелее. Без централизиран интелект пазарът автоматично решава проблеми, които и най-мощният съвременен компютър не може да реши &ndash задачи с милиони неизвестни, променливи, зависимости.

Размяна и пазар, Реферат по Икономика

Във функционирането на пазара изключително важна роля играе печалбата. Това е така, защото тя определя както наградите (изгодите), така и наказанията (загубите) на предприемачите. Печалбата е тази, която принуждава фирмите да се насочват към дейности и сфери с голямо потребителско търсене, да напускат тези сфери и дейности, където търсенето е ниско, да използват по-ефективни технологии, за да правят по-ниски разходи.

Знаете максимата: каквото посеете, това ще пожънете! Ако искате да посеете правилните, истински семена, ви очакваме в свободната зона за размяна на семена на 6 февруари от 67 часа във Varna Mall, ниво - 7, пишат организаторите.

С дейността си по натрупване и използване на богатство чрез размяна, базирана на рационални решения, икономическият човек ограничава несигурността си. Тази дейност се нарича икономическа. Използването на богатството за потребление е финалната цел на икономическата дейност, а условие за постигането й е натрупването му.

Рационалният принцип, огромното многообразие от човешки потребности, както и от възможности за задоволяването им, налагат перманентно вземане на решения от икономическия човек &ndash например потреблението на коя комбинация от блага ще максимизира ползата му, коя комбинация от труд и капитал ще доведе до максимални доходи, коя инвестиция ще му гарантира най-голяма възвращаемост и . Всяко рационално решение изисква разкриване на взаимоизключващи се алтернативи за действие, тяхното оценяване (отговарят ли на ограниченията и до какви резултати ще доведат) и избор на тази алтернатива, която в най-голяма степен съответства на икономическия принцип. Решенията касаят бъдещето (резултатите се проявяват след вземането им), а то по природа е несигурно.

Свободната размяна на семена има за цел хората в региона, които отглеждат сами храната си, да имат свободен достъп до семена, които не са генномодифицирани. Всички семена на събитието се раздават/подаряват безплатно или се разменят за други, донесени от заинтересованите. Всички семена са от отгледани в България сортове зеленчуци, билки, плодове, подправки, цветя - повечето са стари, устойчиви сортове.

Биодинамичното земеделие е метод за отглеждане на органично чисти растения на „жива земя“, което им подсигурява балансирано хранене, устойчивост към неблагоприятни условия без използването на торове и химикали. Това е житейска философия и начин на живот в хармония с природата. Основен подход в календара е съобразяването с естествения ритъм на природата и нейните закономерности, както и умението да правим нещата „в точното време“. Всичко е съобразено и синхронизирано с мъдростта на природата и влиянието на космическите тела и Луната.

Целта на размяната е да запазим видовото разнообразие на хубави български семена и повече хора да могат сами да отглеждат чиста и качествена храна за себе си и семействата си. Растенията от такива семена са по-устойчиви и издръжливи на климатичните условия и болестите по нашите ширини.

Ако размяната на семена продължи да се разраства с такъв успех, скоро българската земеделска продукция отново ще се утвърди на международния пазар с уникалните си вкусови качества, убедени са фермерите.

„Баща“ на този вид земеделие е известният учен и философ Рудолф Щайнер. В България календарът се използва повече от 55 години и е познат и под немското му име „Посевни дни".

НАЧАЛО ТЪРГОВИЯ В КРИПТОВАЛУТА

Оставете коментар