Голям интерес предизвика семинара на тема MiFiD II

Mifid ii информация за финансовите инструменти

Mifid ii информация за финансовите инструменти

ПРЕПОРЪЧВА: НАЙ-ДОБРИЯ БРОКЕР НА CFD

6. Всички клиентски нареждания постъпили в Банката са от типа „насочено нареждане“/”directed order”

Информация за MIFID | Инвестбанк АД

Във връзка с необходимостта за определяне на целеви пазар при дистрибуцията на финансови инструменти от страна на банката - Попълване на индивидуален профил на инвеститора, включващ опит, познание, финансово състояние и инвестиционни цели, с цел съпоставка на избрания финансов инструмент с профила на клиента

MIFID | Форекс Брокер | КФН | БНБ | ЗПФИ | FSA | CNVM

ж) Лица, които търгуват по занятие за собствена сметка със стоки или деривативни финансови инструменти върху стоки

Насоки - ESMA

За да можем да придобием по-ясна представа за нивото на вашата рискова поносимост по отношение инвестициите с финансови инструменти, ще бъдете помолен лично да определите рисковата си категория по скала от R6 до R5 (за повече пояснение по нашата рискова матрица, моля вижте долната таблица):

MiFID II - новини на тема MiFID II в

България, в качеството си на държава-членка на съюза въвежда изискванията на Директива за пазарите на финансови инструменти MiFID в местната нормативна уредба, чрез приемането на Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 88 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, които както и MiFID влязоха в сила от .

MiFID II: Пет въпроса за новите финансови регулации в Европа

Според изискванията на MiFID и местната нормативна уредба, в зависимост от категорията на даден клиент, УниКредит Булбанк АД ще му осигури и необходимото ниво на защита преди приемане на поръчката.

Всички клиенти, които съгласно MiFID, Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба 88 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, ще бъдат категоризирани като непрофесионални клиенти от страна на УниКредит Булбанк АД, са клиенти които не отговарят на изискванията за професионални клиенти

Информацията в докладите е публикувана отделно според вида на клиентите –  непрофесионални и професионални

Според Bloomberg банките и инвестиционните компании на Стария континент вече са похарчили над 7 милиарда долара в подготовка за новите правила. Регулаторите твърдят, че те ще защитават инвеститорите и ще възстановят доверието, което пострада сериозно след кризата от 7558 година.

Въпреки това, финансовите компании са притеснени от огромния обем на новите законови разпоредби и дори вече обмислят опциите за заобикаляне на част от тях.

Списък на националните регулатори в ЕС:
https:///investment-firms

"Делтасток" АД притежава лиценз № РГ-58-696 от г., издаден от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на Република България и в чужбина.

НАЧАЛО ТЪРГОВИЯ В КРИПТОВАЛУТА

Оставете коментар