Бетата на Chrome OS 64 позволява паралелна работа на