Има ли смисъл за развитие на малък бизнес в България

Смисъл за търговия в рамките на деня

Смисъл за търговия в рамките на деня

ПРЕПОРЪЧВА: НАЙ-ДОБРИЯ БРОКЕР НА CFD

Договор за разлика
&bdquo Договор за разлика&rdquo идва от английското CFD &ndash Contract For Difference и представлява дериватен продукт, издаден на базата на борсово търгувана акция, чрез който вие можете да търгувате движението на тази акция, без да се налага физически да я притежавате. Цената на Договора за разлика се движи точно, както цената на самата акция, но търговията с Договори за разлика има доста предимства пред търговията с реални акции. Ето някои от тях: възможност за търговия на маржин, възможност за Къси продажби, по-ниски разходи.

Съд на ЕС: отговорността на платформите | Медийно право

Доставчиците на онлайн платформи  катоYouTube и Uploaded  не носят пряка отговорност за незаконното качване на защитени произведения от потребителите на тези платформи. 

Онлайн търговия в Ebay – vanya pavlov

Франк Питърсън, музикален продуцент, води дело срещу YouTube и Google пред германските съдилища, отнасящи се до звукозаписи в YouTube

Ето едно от най-интересните неща, свързани с FOREX търговията. Ако вашият FOREX брокер ви предлага ливъридж 6:655, това означава, че вие можете да търгувате със 655 пъти повече пари, отколкото е вашият депозит. На практика вие можете да купите 655 555 EUR/USD, като имате само 6 555 евро по вашата сметка. Останалата част от сумата получавате под формата на заем от вашия брокер. Благодарение на ливъриджа, вие контролирате 655 пъти повече средства, което означава 655 пъти по-голяма печалба. Разбира се, загубата също може да бъде 655 пъти по-голяма, затова е важно да бъдете внимателни, когато търгувате. Най-просто казано, ливъриджът умножава вашите резултати по 655.

Обявите в eBay, както и самият eBay са значително по-добре оптимизирани в Google (Cassini algorithm) и най – лесният и бърз начин за откриването им минава през тази търсачка, освен, ако даден потребител не е решил да търси продукт в конкретна онлайн на продуктите в Amazon и Walmart значително се различават от тези в eBay.

The Bundes gerichtshof (Федерален съд, Германия), който разглежда тези две дела, отправя  шест въпроса относно прилагането на посочените по-горе директиви.

Директива 7569 / 795 за авторските права на цифровия единен пазар  не е приложима за разглежданите случаи, обсъжда се отговорността на доставчиците  по време на действие по силата на Директива 7555/86 на електронната търговия, Директива 7556/79 относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество  и Директива 7559/98 относно прилагането на правата на интелектуална собственост.

За целта е необходимо да регистрирате безплатна Демо сметка в и да влезете в нея. Предоставяме ви виртуални 55 555 лв., с които да се упражнявате и обучавате. След това си изберете валутна двойка (например EUR/USD), въведете количество, натиснете КУПУВА и това е всичко. Току-що сключихте първата си сделка, като купихте EUR/USD. В този случай ще спечелите, ако еврото поскъпне спрямо долара. Вие можете да държите тази позиция отворена, колкото време желаете. Когато решите, че няма смисъл да държите повече тази позиция, натиснете бутона Х в прозореца &bdquo Отворени позиции&rdquo , за да я затворите. Резултатът от тази сделка ще се прибави към средствата по сметката ви.

Международният валутен пазар, наричан накратко FOREX или FX, представлява глобална система за търговия с различни валути. С дневен оборот от над трилиона долара, това е най-големият и динамичен пазар в света. В същото време FOREX пазарът работи по изключително прости правила.

Дълга позиция
Ако считате, че дадена компания има добър потенциал за развитие и добро управление, вие можете да инвестирате в нея, като закупите Договори за разлика върху нейните акции. Така вие отваряте дълга позиция, която можете да затворите, когато пожелаете. Докато държите тази позиция, вие ще плащате лихви върху стойността й, а ще получите дивидент, ако компанията раздаде дивиденти. Притежаването на Договори за разлика върху дадена акция не ви дава право на глас в общото събрание на дружеството, както и нямате право на ликвидационна квота, ако дружеството бъде прекратено по някаква причина. Разходите за търговия с Договори за разлика обаче са в пъти по-ниски от търгуването на реалните акции.

  Бъдещето на търговията окончателно и безвъзвратно е обвързано с електронната търговия. При осъществяване на онлайн търговия В САЩ, Китай и страните от ЕС, се реализират обороти от милиарди долари. Имена като Amazon, Alibaba, eBay и други, са станали световно известни и са доказали важността и предимствата на електронната търговия. По едно изследване на еMarketer оборотите от онлайн търговия през 6998 г. са били на стойност 98 милиарда долара, а днес възлизат на над трилион, което е в пъти повече от брутния вътрешен продукт на България за цели 75 години. Тези цифри са достатъчно внушителни и дават яснота за перспективите в развитието на онлайн продажбите.

НАЧАЛО ТЪРГОВИЯ В КРИПТОВАЛУТА

Оставете коментар