Често задавани въпроси - Счетоводна къща Макскор

Каква е минималната сума за откриване на etrade сметка

Каква е минималната сума за откриване на etrade сметка

ПРЕПОРЪЧВА: НАЙ-ДОБРИЯ БРОКЕР НА CFD

Стигне ли се до принудително изпълнение, едно от първите неща, които  съдебният изпълнител прави, е да  наложи запор върху заплатата или пенсията на длъжника.

Помощ - Sports - Каква е минималната/максималната сума за

Дял 7, глава 5, чл. 78 и чл. 79 относно пратки, които не подлежат и подлежат на освобождаване

Каква е минималната сума за изплащане? | pCloud

Дял 7, раздел 8, глава 8, чл. 77 относно елементите, които не се включват в митническата стойност

Каква е минималната сума, която мога да инвестирам?

Моля, имайте предвид, че в талона за залагания се извършват проверки за потвърждение при всяко действие, което предприемате, за да Ви информираме своевременно, ако е изпълнено неправилно действие или е въведен неправилен залог. Ето защо по време на поставяне на залога ще бъдете информирани относно минималната сума за залагане.

Що е то доверително управление и каква е минималната сума

Важно! Като държава от Европейския съюз, България е част от Митническия съюз, който премахва митата, както и всички такси с равностоен ефект, върху вноса и износа на стоки между държавите членки.  На практика това означава, че ако си купя стока от друга държава от ЕС няма да заплащам мито. Може да се изисква заплащане единствено на доставка, чиято цена мога да проверя в сайта на онлайн магазина.

Здравни осигуровки 2020 - ЗБНЗОК за 2020 г. - Бойчев

Бойчев консултинг ЕООД е специализирано предприятие за предоставяне на съдействие в сферата на осигуровките и издаване на удостоверение А6.

Остатък – 6785 лева. /Може да бъде удържана горницата над 655 лева, ако длъжникът е без деца и горницата над 855 лева, ако длъжникът е с деца/.

Кантората работи със стандартно работно време и прием на клиенти от 9:85 до 66:85ч. в работни дни при спазване на стриктни санитарно-хигиенни мерки.

Остават 555 лева, върху които се начислява процентът на удръжката.  /от 855 до 655 лева   6/8, ако длъжникът не издържа деца и 6/9/, ако  длъжникът издържа деца/.

Пенсия в размер до  минималната работна заплата, както и трудово възнаграждение в размер на минималната работна заплата не подлежат на запор. При трудовото възнаграждение следва да се извадят удръжките за осигуровки и данъци и ако така формулираната сума е под или равна на 975 лева, удръжки не могат да се правят.

Прецизиран е срокът за внасяне на здравноосигурителните вноски  (чл. 95, ал. 6, т. 6, буква „в“ от ЗЗО) за лицата по чл. 9, ал. 6 и 65 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), като разпоредбата вече не предвижда едновременно превеждане на въпросните здравни осигуровки с тези за ДОО, а директно препраща към сроковете за внасяне по чл. 7 от КСО.

НАЧАЛО ТЪРГОВИЯ В КРИПТОВАЛУТА

Оставете коментар